NRS scores eenvoudig registreren in Medikad EPD

Een Numerieke Rating Schaal, vaak afgekort als NRS, is een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn). De patiënt wordt gevraagd om een cijfer te geven voor zijn pijnbeleving.

Een NRS van 1-4 wordt getypeerd als milde pijn, van 5-6 als matige pijn en 7-10 als ernstige pijn. Voor de behandeling van pijn moet minimaal gestreefd worden naar een klinisch relevante afname van twee punten op de 0-10-schaal en/of een afname van 30%. Een NRS < 5 wordt beschouwd als acceptabel.

Medikad heeft nu standaard de NRS bij de afspraak toegevoegd, waardoor je met twee klikken snel en eenvoudig een meting kan registeren. Naast Pijn is het ook mogelijk op andere punten te meten, zoals Angst, Energie, Lezen, Spreken en bewegen.

NRS schaal

De punten waarop je wilt meten kan je zelf beheren, via beheer – Invullijst. Je kan nieuwe toevoegen of bestaande verwijderen.

Type NRS bepalen met selectielijst, zoals pijn, energie, lezen, angst

Wanneer er een score is gegeven, kan er ook een opmerking bij worden toegevoegd door op knopje met 3 puntjes te klikken. Daarnaast is ook het verloop van de score goed zichtbaar in het overzicht.

NRS overzicht van een patiënt

Alle scores worden ook in het EPD als tekst vastgelegd, waardoor deze eenvoudig gebruikt kan worden in de verslaglegging naar patient en/of huisarts

NRS meting vastgelegd in het epd
0