Privacyverklaring

In onze privacyverklaring beschrijven we hoe we met privacy-gevoelige informatie omgaan, en welke gegevens door Madeware worden verwerkt in haar applicaties.