Nieuwe versie Medikad

Nieuwe versie Medikad

Medikad 8.7 is uitgekomen. Zie hier de belangrijkste aanpassingen:

 • Nieuw – Jeugdhulp, een factuur sturen aan relatie (hoofdaannemer) is nu mogelijk;
 • Nieuw – Factuur betalen via Tikkie. Alleen gebruiken wanneer je bankmutaties importeert in Medikad;
 • NZA Zorgvraagtypering koppeling: Bij aanmelden verduidelijkt wat er ingevuld moet worden en verbeterde verwerking van het retourbericht.
 • Jeugdhulp CBS Export: Tussentijds op te slaan, standaard velden al ingevuld en meer info wat te doen.
 

Eerdere aanpassingen waren:

 • Algemeen: Verzekeraar: Nieuwe verzekeraar ” ONVZ Expats 3365″ toegevoegd
 • Algemeen: Beheer: Medewerker: Extra tabbladen “Tijden” en “Voorkeur”.
 • Algemeen: Contact: Brief: Wanneer u een brief opent via Contact > Brief > Nieuw of wijzigen, kunt u het scherm waarin u de brief ziet, verkleinen en een ander scherm openen om informatie te kopiëren
 • Algemeen: Brief: Bij wijzigen van een brief kunt u nu ook de titel en de datum aanpassen
 • Algemeen: E-mail: van verwijderde en inactieve medewerkers worden de e-mailadressen niet meer getoond
 • Algemeen: Agenda: Betaling via Tikkie: Let op, op de factuur staat betaald, maar betaling is nog niet geregistreerd
 • Algemeen: Agenda: Via voorkeur in te stellen: Agenda creëert geen extra regels
 • Algemeen: Inkomsten/uitgaven: Splitsen: Er wordt nu gekeken naar het restbedrag. Is dit kleiner dan het openstaande factuurbedrag, dan blijft het restbedrag staan.
 • Algemeen: Inkomsten/uitgaven: Splitsen: Er kan nu worden geklikt op een leverancier om het leverancier scherm te openen
 • Algemeen: Overzichten: Trajecten: Extra zoekfilter, laatste afspraak bij Zorgverlener
 • Algemeen: Vektis codelijsten bijgewerkt: Trajecten: Extra zoekfilter, laatste afspraak bij Zorgverlener.
 • Overzicht: Cijfermatig: Indirecte uren
 • Algemeen: Nieuwe versie Support op afstand
 • Algemeen: E-mail: Nieuwe versie voor SMTP Connect
 • Algemeen: AutoVPN: De connectie werd niet altijd netjes afgesloten, waardoor er een “spookconnectie” kon ontstaan. Dit is opgelost.
 • Mac Parallels: Facturatie via GDS801 krijg je een foutmelding n_bcrypt_oud.of_CurrentUTC()
 • Jeugdhulp: Gegevens versturen > CBS: Scherm sterk verbetert.
 • Jeugdhulp: Factuur aan relatie toegevoegd t.b.v. ondernemerschap
 • Jeugdhulp: Beheer: Therapie: Veld ‘Factureer per’ voor Jeugdhulp is optie kwartier verwijderd, optie Afspraak is nu “Stuks output” + nieuw “Stuks inspanning’
 • Jeugdhulp: Beheer: Therapie: Contract was te wijzigen als deze was gebruikt bij een factuur. Dit was onjuist en is opgelost
 • Jeugdhulp: Facturatie t.b.v. regio Rotterdam: Afronden van bedrag aangepast
 • GGZ: Gegevens versturen > NZA Zorgvraagtypering: Aanmeldscherm + foutafhandeling zijn verbeterd
 • GGZ Basis: Factuur aan patiënt: Met privacyverklaring, verschijnt wel het Basis profiel op de factuur
 • Fysiotherapie: CQindex/PREM: Mediquest: Koppeling vernieuwd, voor betere beveiliging
 • Huidtherapie: Beheer: Contract importeren: Bij het openen van detailscherm verschijnt geen foutmelding meer.
0