Nieuwe versie Medikad 8.10

Nieuwe versie Medikad 8.10

Er is weer een nieuwe versie van Medikad beschikbaar. Zie hier de belangrijkste aanpassingen:

  • Nieuw: WMO standaard is toegevoegd.
  • Koppeling LDF en PREM via Qualiview werken weer
  • Nieuwe voorkeursinstelling waardoor bij beveiligd e-mailen zonder SMS nu mogelijk is
  • Zorgmail: Melding 0 berichten binnengekomen, opgelost
  • Formulier: Getoonde grafieken zijn nu afhankelijk van de opgegeven data bij zoekfilters
  • Het is nu mogelijk om een ingevulde online vragenlijst op te slaan als PDF
0