Het GGZ Zorgprestatiemodel in Medikad

Het MadeWare team werkt er hard aan om Medikad klaar te maken voor het zorgprestatiemodel, de nieuwe bekostigingswijze voor de volwassenen-GGZ vanaf 1-1-2022. De bedoeling is de administratiedruk te verminderen en een betere samenwerking te bevorderen. Hierdoor zal er meer tijd voor de cliënt zijn.

Wat verandert er in hoofdlijnen in Medikad:

Het factureren

Dit gaat niet meer per traject maar per consult. Het beste is om alle trajecten van 2021 af te sluiten in 2021, en een nieuw traject te starten voor 2022.

Bepalen van het zorgvraagtype

Via de ingebouwde Honos+ vragenlijst wordt het zorgvraagtype bepaald voor de cliënt. Medikad zal u adviseren, maar u kunt hiervan afwijken. In het zorgprestatiemodel bepaalt het zorgvraagtype wat u kunt declareren.

Op de speciale website over de nieuwe vergoedingswijze voor de volwassenen-GGZ vindt u uitleg over het doel van het zorgprestatiemodel en meer achtergrondinformatie.

0