Zorgmail met 2-staps verificatie

Medikad heeft nu ook 2-staps verificatie (2FA) toegevoegd bij het beveiligd e-mailen via Zorgmail. Hierdoor heeft u meer zekerheid dat het bericht alleen door de gewenste persoon wordt gelezen. Een mooie toevoeging om NTA 7516-proof vertrouwelijke gezondheidsinformatie van je patiënten uit te wisselen met andere zorgverleners of met de patiënt zelf.

2-staps verificatie (2FA)
0