Probeer Medikad
3 maanden gratis!
Of maak gebruik van onze online demonstratie

Eigen fysiotherapiepraktijk starten

Een eigen fysiotherapiepraktijk starten vraagt voorbereiding en tijd. MadeWare helpt regelmatig fysiotherapeuten die in de opstartfase zitten van een eigen praktijk. Omdat we vaak vragen krijgen over registraties, contracten, declareren en de administratie, hebben we een checklist gemaakt. Waar moet u op letten als u een eigen fysiopraktijk start?

EPD software: voor startende fysiopraktijken

Voor uw fysiopraktijk heeft u een EPD administratieprogramma nodig. Welke software bij u past, hangt af van uw voorkeuren. Medikad is de ideale EPD software voor startende fysiopraktijken. Het biedt alle functies die u nodig heeft: een flexibel EPD, een handige declaratiemodule, en koppelingen met boekhoudpakketten. Klik hier voor meer info over onze fysio EPD software.

afbeelding

Checklist voor startende fysiopraktijken:

1

Maak een ondernemingsplan

Hierin beschrijft u hoe u uw eigen fysiotherapiepraktijk gaat opzetten. U geeft antwoord op deze belangrijke vragen:

 • Hoe gaat uw onderneming er uitzien? Neemt u personeel aan, of doet u alles zelf?
 • Welke vaardigheden heeft u die u een goede ondernemer maken ?
 • Wat maakt uw fysiopraktijk uniek? Denk aan een specialisme, zoals kinderfysiotherapie, of een breed aanbod. Biedt u alleen fysiotherapie of gecombineerd met andere paramedische zorg?
 • Waar gaat u de praktijk vestigen ? Denk hierbij ook aan de wensen en eisen t.a.v. uw behandelruimte, de apparatuur die u nodig heeft, en bereikbaarheid.
 • Wat kosten uw behandelingen?
 • Hoe komt u aan klanten ?
 • Heeft u voldoende startkapitaal? Hoe gaat u de financiering regelen, als uw eigen middelen onvoldoende zijn?
2

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is het handelsregister waar alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zich moeten inschrijven. Bijkomend voordeel is dat u na het aanmelden bij de KvK direct bent aangemeld bij de Belastingdienst.

3

BIG-Register

Met een BIG-registratie ontvangt u het recht tot het voeren van de wettelijk beschermde beroepstitel “Fysiotherapeut” en valt u onder het tuchtrecht. Het afhandelen van een complete aanvraag voor registratie in het BIG-register mag wettelijk gezien maximaal 8 weken duren. BIG staat overigens voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’.

4

AGB-Code

Om te kunnen declareren naar een verzekeraar of wanneer de patiënt de factuur zelf wilt indienen bij de verzekeraar dient u een AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer) aan te vragen. Met deze code kunt u zich o.a. identificeren bij de zorgverzekeraars. Ook om een contract te krijgen bij een verzekeraar heeft u de AGB-code nodig. Vraag de code aan op vektis.nl/agb-register. De gemiddelde wachttijd voor het aanvragen van een nieuwe AGB-code ligt tussen de 1 tot 2 weken.

5

Vecozo

Als u wilt declareren naar de verzekeraars heeft u een VECOZO-certificaat nodig. VECOZO is het communicatiepunt die de declaraties tussen zorgverlener en verzekeraar verzorgd. Een certificaat is een digitale sleutel waarmee u toegang krijgt tot de beveiligde delen van de website van VECOZO.
Er zijn twee soorten certificaten, namelijk een persoonlijk en een systeem certificaat. Wij adviseren u beide aan te vragen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanvragen kunt u overigens hier.

 • Persoonlijk certificaat: Dit certificaat wordt persoonsgebonden uitgegeven. De gebruiker kan er rechtstreeks via de website van VECOZO mee inloggen.
 • Systeem certificaat: Met dit certificaat is het mogelijk om Medikad te koppelen met VECOZ
6

Contracten

Gaat u rechtstreeks declareren aan de verzekeraar, dan dient u met de verschillende verzekeraars een contract af te sluiten. In Nederland kennen we 11 verzekeringsconcerns, waar alle losse verzekeraars (labels) onder vallen. Via onderstaande links komt u direct op de juiste landingspagina van de verzekeraar terecht.
U kunt er ook voor kiezen om als vrijgevestigde te gaan werken. Kijk op contractvrij werken voor meer informatie.

7

Aanmelden en vergunning aanvragen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Als u zorg verleent die valt onder de WLZ, ZVW of de Jeugdwet, dan bent u verplicht om u te registreren als nieuwe zorgaanbieder en moet uw praktijk over een vergunning beschikken. Voor het verkrijgen van die vergunning dient uw bedrijfsvoering en uw praktijkadministratie aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo dient uw financiële jaarverantwoording volgens bepaalde vormvereisten opgesteld te worden en moet u deze openbaar maken in een speciaal register.

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder kan via Toetreding Zorgaanbieders (max. 3 maanden voordat u de eerste zorg verleent). Via een online kwaliteitscheck weet u in hoeverre uw bedrijfsvoering voldoet aan de vergunningvoorwaarden.

8

Aanmelden bij LDF (Landelijke Database Fysiotherapie)

Een toenemend aantal zorgverzekeraars verplichten fysiopraktijken om aangesloten te zijn op de LDF en mee te werken aan de data-uitwisseling. De beroepsvereniging KNGF is eigenaar van de database. Zij gebruikt de informatie voor wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en de positionering van de fysiotherapie. Op Landelijke Database Fysiotherapie leest u wat de LDF is en hoe u kunt aanmelden.

Onze EPD software Medikad ondersteunt deze koppeling met LDF.

9

Handige koppelingen

 • Fytek: Fytek is een online webapplicatie ter automatisering van uw fysiopraktijk. Het vergemakkelijkt het meegeven en bijhouden van oefeningen aan uw patiënten, en kan eenvoudig aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) worden gekoppeld. Ook geeft Fytek u de mogelijkheid tot beeldbellen met uw patiënten.
 • Zorgmail: Met ZorgMail is het mogelijk om op een beveiligde wijze te communiceren met uw patiënt en de verwijzer/huisarts.
 • Zorgvergoeding: Dienst die u inzage geeft in het soort vergoeding waar uw patiënt recht op heeft. Wanneer u zich registreert via Zorgvergoeding kunt u uw inloggegevens invoeren in uw EPD en op deze manier de service van Zorgvergoeding gebruiken om binnen uw software inzage te krijgen in de pakketinhoud van uw patiënten. Het is overigens niet mogelijk om te zien hoeveel behandelingen uw patiënt nog over heeft.
10

Verzekeringen / juridisch

Zie hier een aantal verzekeringen die van toepassing zijn wanneer u een eigen fysiotherapiepraktijk wilt starten:

 • bedrijfsaansprakelijkheid
 • beroepsaansprakelijkheid
 • arbeidsongeschiktheid
 • ongevallen
 • rechtsbijstand
11

Algemene voorwaarden

Ook is het belangrijk om algemene voorwaarden op te stellen. Hierin beschrijft u bijvoorbeeld de aansprakelijkheid, betalingsvoorwaarden en de procedure rondom klachten, die u in uw praktijk wilt gaan gebruiken.

12b

Patiënttevredenheidsmeting en prestatieverantwoording

De PREM (Patient Reported Experience Measure) is om de transparantie in de prestaties van zorgaanbieders te bevorderen. De PREM bestaat kortweg uit een vragenlijst die de patiënt na minstens twee behandelingen ontvangt. Deze vragenlijst dient de zorgverlener zelf naar de patiënt te versturen, al dan niet met behulp van het gebruikte softwarepakket. Leveranciers van PREMs zijn Mediquest, QDNA en Qualiview.

13

Informatie bij uw beroepsvereniging

Bij uw beroepsvereniging kunt u vaak ook veel praktische informatie vinden over het starten van een eigen praktijk. De KNGF kent nu ook de starterscoach. Kijk op hun website voor meer informatie.

!

De administratie

Bij het starten van uw eigen fysiotherapiepraktijk krijgt u te maken met veel administratieve zaken zoals afspraken vastleggen, facturatie, verslaglegging van patiëntbehandelingen, de juiste codes voor de verzekeraars en de gehele financiële praktijkadministratie. Madeware heeft veel ervaring met therapeuten die een eigen fysiotherapiepraktijk starten, en helpt u graag op weg.

Probeer onze administratiesoftware Medikad nu drie maanden gratis en vrijblijvend met onze proefversie, of  volg een live-online demonstratie met een van onze medewerkers.

Geraldine Otter
Geraldine OtterFysiotherapeut
Lees verder
"Na het bekijken van de website heb ik de proefversie aangevraagd en met name de helpdesk heeft me doen besluiten door te gaan met Medikad. Ik weet zeker, hoeveel klanten MadeWare ook krijgt, het bedrijf blijft oog houden voor de kleine ondernemers en het persoonlijke aspect.”
Pauline van Jaarsveld
Pauline van JaarsveldLogopedist
Lees verder
"Heb je een vraag of wil je iets aanpassen in Medikad, dan bel ik gewoon met de helpdesk. Die zijn altijd bereid om met je mee te denken, en zoeken naar oplossingen – ook als het maatwerk is. En passen het dan voor je aan! Ik houd altijd een heel positief gevoel over na zo’n gesprek: ze zijn eerlijk en transparant in wat er kan, en supervriendelijk.”
Andrea van der Sluis
Andrea van der SluisFysiotherapeut
Lees verder
“Wat betreft de helpdesk, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn, die is gewoon super. De personen van de servicedesk zijn allemaal vriendelijk. Toen ik het programma nog niet goed kende, werd er alle tijd voor me genomen. Maar ook wanneer ik nu bel, wordt er meteen met mij meegekeken.”​
Jan van den Berg
Jan van den BergPsycholoog
Lees verder
Onze psychologiepraktijk werkt al jaren met Medikad. Ik moet er niet aan denken om zonder het programma te werken. Het zorgt voor structuur in onze EPD-administratie – wat erg fijn is bij een grote praktijk als de onze, alle dossierinformatie is makkelijk te vinden en op te zoeken. Medikad is aanpasbaar aan ónze manier van werken. Het MadeWare-team is ontzettend flexibel en blijft Medikad doorontwikkelen voor ons psychologen.”
Previous
Next