Het GGZ Zorgprestatiemodel in Medikad

Het MadeWare team werkt er hard aan om Medikad klaar te maken voor het zorgprestatiemodel, de nieuwe bekostigingswijze voor de volwassenen-GGZ vanaf 1-1-2022. De bedoeling is de administratiedruk te verminderen en een betere samenwerking te bevorderen. Hierdoor zal er meer tijd voor de cliënt zijn.

Wat verandert er in hoofdlijnen in Medikad:

Het factureren

Dit gaat niet meer per traject maar per consult. Het beste is om alle trajecten van 2021 af te sluiten in 2021, en een nieuw traject te starten voor 2022.

Bepalen van het zorgvraagtype

Via de ingebouwde Honos+ vragenlijst wordt het zorgvraagtype bepaald voor de cliënt. Medikad zal u adviseren, maar u kunt hiervan afwijken. In het zorgprestatiemodel bepaalt het zorgvraagtype wat u kunt declareren.

Zodra we wat verder zijn met de software-aanpassingen delen we graag een impressievideo over de nieuwe Medikad voor GGZ.

Hieronder ziet u alvast een eindresultaat van de Honos vragenlijst:

Honos-vragenlijst voor zorgvraagtypering als basis in zorgprestatiemodel

Op de speciale website over de nieuwe vergoedingswijze voor de volwassenen-GGZ vindt u uitleg over het doel van het zorgprestatiemodel en meer achtergrondinformatie.

0

IP adres controle door Vecozo

Per 1 september gaat Vecozo een controle uitvoeren op de IP-adressen van de computers die gebruik maken van Vecozo. Iedereen die gebruik maakt van Vecozo heeft tussen 17 juni en 1 september de tijd om door te geven wat het IP adres is van de computer(s) waarop je Medikad gebruikt. Vecozo maakt onderscheid tussen 3 categorieën, waarbij Medikad in de 1e categorie behoort:

“De software en het systeemcertificaat draait in productie bij u als zorgaanbieder zelf. In dit geval registreert u als contactpersoon de IP-adressen.”

Klanten die Medikad via Futec en Comvio gebruiken, hoeven niks te doen. Dit is geregeld door Comvio en Futec.

MadeWare adviseert je om je IP adres(sen) tijdig te registreren. Vecozo geeft aan dat anders de toegang tot hun diensten geweigerd kan worden !

Hoe doe je dat?
Vecozo geeft op hun website antwoord op de meest gestelde vragen zoals: wat is een IP adres, en hoe achterhaal ik mijn eigen IP adres? De antwoorden vindt je op: https://www.vecozo.nl/controle-ip-adressen/veel-gestelde-vragen. De twee belangrijkste vragen en antwoorden hebben we hieronder even voor je neer gezet.

Hoe achterhaal ik mijn IP-adres ?
Om het IP-adres te achterhalen waarmee je de diensten van VECOZO benadert, ga je naar:
https://whatismyipaddress.com op iedere computer waar je Medikad gebruikt.
Je kunt deze URL in de zoekbalk van je internetbrowser overnemen.

whatismyip.com

Hoe kan ik mijn IP-adres registreren bij Vecozo?

De registratie-actie geldt op dit moment alleen voor systeemcertificaten.

De contactpersoon van de onderneming kan het IP-adres bij VECOZO als volgt registreren:
    • Ga naar www.vecozo.nl en klik op Inloggen.
    • Klik op je naam/gebruikersnummer.
    • Klik op Mijn gegevens en vervolgens op Algemene instellingen.
    • Klik in het scherm met gebruikersgegevens op de knop IP-adressen.
    • Klik in de overzichtspagina op het systeemcertificaat waarvan je het IP-adres wilt registreren.
    • Registreer in het scherm het IP-adres of de reeksen IP-adressen per systeemcertificaat.

vecozo ipadres
0

Zorgmail met 2-staps verificatie

Medikad heeft nu ook 2-staps verificatie (2FA) toegevoegd bij het beveiligd e-mailen via Zorgmail. Hierdoor heeft u meer zekerheid dat het bericht alleen door de gewenste persoon wordt gelezen. Een mooie toevoeging om NTA 7516-proof vertrouwelijke gezondheidsinformatie van je patiënten uit te wisselen met andere zorgverleners of met de patiënt zelf.

2-staps verificatie (2FA)
0

Medikad 7.1: Vernieuwd afsprakenscherm

Met Medikad versie 7.1 beschikt u over nieuwe afspraakschermen. U kunt kiezen voor de verkorte weergave of het uitgebreide afsprakenscherm:

Afspraakscherm compacte weergave
Compacte versie van afsprakenscherm
Afspraakscherm uitgebreide weergave
Uitgebreide versie van afsprakenscherm

Ook nieuw in Medikad 7.1 is de mogelijkheid om een notitie te maken bij een afspraak, wachtlijst, patiënt etc.

notitie-veld bij wachtlijst
Extra notitievak

We hebben de mogelijkheden sterk uitgebreid om patiëntgegevens uit Medikad te verwijderen. Je kunt nu aangeven welke informatie allemaal fysiek verwijderd moeten worden uit Medikad.
Let wel: hierna kun je de informatie niet meer terughalen. Maak daarom eerst een back-up, voordat je patiëntgegevens verwijdert.

0

NRS scores eenvoudig registreren in Medikad EPD

Een Numerieke Rating Schaal, vaak afgekort als NRS, is een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn). De patiënt wordt gevraagd om een cijfer te geven voor zijn pijnbeleving.

Een NRS van 1-4 wordt getypeerd als milde pijn, van 5-6 als matige pijn en 7-10 als ernstige pijn. Voor de behandeling van pijn moet minimaal gestreefd worden naar een klinisch relevante afname van twee punten op de 0-10-schaal en/of een afname van 30%. Een NRS < 5 wordt beschouwd als acceptabel.

Medikad heeft nu standaard de NRS bij de afspraak toegevoegd, waardoor je met twee klikken snel en eenvoudig een meting kan registeren. Naast Pijn is het ook mogelijk op andere punten te meten, zoals Angst, Energie, Lezen, Spreken en bewegen.

NRS schaal

De punten waarop je wilt meten kan je zelf beheren, via beheer – Invullijst. Je kan nieuwe toevoegen of bestaande verwijderen.

Type NRS bepalen met selectielijst, zoals pijn, energie, lezen, angst

Wanneer er een score is gegeven, kan er ook een opmerking bij worden toegevoegd door op knopje met 3 puntjes te klikken. Daarnaast is ook het verloop van de score goed zichtbaar in het overzicht.

NRS overzicht van een patiënt

Alle scores worden ook in het EPD als tekst vastgelegd, waardoor deze eenvoudig gebruikt kan worden in de verslaglegging naar patient en/of huisarts

NRS meting vastgelegd in het epd
0

Uitbreiding standaardzinnen in Medikad – efficiëntere verslaglegging

Het snel kunnen registeren van je verslag van de behandeling is een streven van Medikad. We kenden al standaardzinnen, die je zelf kan toevoegen en via rechtermuisknop kan selecteren. We hebben de mogelijkheden bij de standaardzinnen verder uitgebreid. Je kan de standaardzinnen nu groeperen naar lichaam, protocol of eigen groep. Daarnaast hebben we voor de fysiotherapie (Fysio 2016) en logopedie (logo 2013) bij Stap Behandelplan – rubriek “Beoogd eindresultaat” ruim 200 zinnen standaard al toegevoegd.

Keuzelijst standaardzinnen voor epd, bij rubriek behandelplan
Klik hier om te vergroten

De standaardzinnen zijn te beheren via Beheer – werkblad aantekening. Selecteer de rubriek waarbij de zinnen zichtbaar moeten zijn en klik dan op knop Zinnen (links onderaan). Om de rubriek te vinden moet je bovenaan de juiste stap selecteren, zoals “Stap 1a. Aanmelding DTF”

Beheer standaardzinnen per rubriek in EPD verslaglegging
Selecteren van standaardzin -voorbeeld EPD Richtlijn Fysiotherapie

Een standaardzin kan bij meerdere lichaamsgebieden, protocollen of groepen horen. Door deze aan te klikken of juist uit te klikken, worden ze gekoppeld aan de zin.

EPD - Standaardzinnen per lichaamsgebied

0

AVG Wet en de gevolgen voor Medikad

Zoals voor velen bekend gaat per 25 mei 2018 de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet in werking. Maar wat er nu precies van u verwacht wordt is soms niet helemaal duidelijk. Daarom geven we u hier een korte toelichting van de wet, een aantal handige tips en informatie over wat er in Medikad gaat veranderen. Let wel, deze pagina is slechts een advies. Voor de exacte formulering van de wet verwijzen wij u naar deze pagina: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemene-informatie-avg

Het doel van de wet is dat klanten meer privacy rechten krijgen en dat bedrijven een bewust plan maken over hoe ze met hun persoonsgegevens omgaan. De drie belangrijkste elementen uit de wet, die voor u van toepassing zijn, bestaat uit een register, een verwerkersovereenkomst en een privacy overeenkomst. Wilt u checken of uw praktijk aan alle eisen voldoet? Doorloop dan deze AVG regelhulp en krijg advies over de punten waarop u kunt verbeteren: https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom

Een register

De kern van de wet houdt in dat u een register (lijst) maakt met alle persoonsgegevens die u verzamelt van uw werknemers/klanten. Hiermee kunt u aantonen welke gegevens u heeft en hoe u daar mee omgaat. Het register moet de volgende informatie bevatten:

 • welke gegevens u verzamelt
 • waarvoor gebruikt u het
 • hoe u ze beveiligt
 • hoe lang u die gegevens bewaart
 • of u ze deelt met derden

Privacy overeenkomst

In de privacy overeenkomst vraagt u uw klanten toestemming om hun gegevens te mogen verwerken. Omdat u onder de groep zorgverleners valt, bewaart u ook medische gegevens. Deze worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens. Om deze gegevens te mogen verwerken, moet u daar het recht voor hebben (gecertificeerd zijn in uw beroep) en de toestemming hebben van uw klanten. Het is dus van belang dat u deze overeenkomst opstelt en door al uw klanten laat tekenen. Voor meer informatie over zorgverleners en de AVG wet, kijk dan even op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/zorgverleners-en-de-avg

Verwerkersovereenkomst

Als u uw gegevens deelt met een derde partij, zoals een boekhouder of softwareleverancier dient u ook met deze partijen een overeenkomst te tekenen. Deze overeenkomst heet de verwerkersovereenkomst en hierin staat beschreven hoe deze partijen ervoor zorgen veilig met uw data om te gaan. MadeWare heeft ook zo’n overeenkomst: Verwerkersovereenkomst

Wat gaat er in Medikad veranderen

Het sleutelwoord voor de AVG wet binnen Medikad is ‘beveiligen’. Wij gaan ons best doen om Medikad nog veiliger te maken dan dat het al was. Hierdoor kunt u met een gerust hart uw medische gegevens in Medikad bewaren en er zeker van zijn dat ze veilig staan. De belangrijkste twee elementen binnen Medikad zijn ‘de verbindingen met andere partijen vanuit Medikad’ en ‘de gegevens die in Medikad staan’.

Verbindingen met andere partijen

Vanuit Medikad is het mogelijk om met andere partijen contact te leggen. Denk hierbij aan Vecozo, huisartsen maar ook met patiënten. We hebben een nieuwe beveiligingsmethode geïmplementeerd om de communicatie tussen Medikad en Vecozo veiliger te maken (TLS 1.2).

Medikad heeft ook al langere tijd een koppeling met zorgmail om contact te leggen met huisartsen. Hierdoor kunt u patiëntgevoelige informatie veilig versturen. Het is namelijk verboden om patiëntengegevens via de mail te versturen zonder toestemming van de patiënt zelf. Het versturen van facturen valt hier ook onder. Hierdoor is het al enige tijd mogelijk toestemming te vragen aan de patiënt en dit aan te geven binnen Medikad. We gaan hier ook een vinkje toevoegen zodat u toestemming kan vragen voor het verzenden van een afspraakherinnering. Daarnaast zijn we bezig om een nieuwe module van zorgmail in te bouwen. Hierdoor kun u straks ook beveiligd mailen naar uw patiënten.

Gegevens binnen Medikad

Om te zorgen dat de gegevens die in Medikad staan ook echt veilig zijn, gaan er een aantal dingen veranderen.

 • Back-up wordt encrypt en beveiligd met wachtwoord;
 • U kunt een bewaartermijn instellen voor de back-ups en oudere back-ups worden automatisch verwijderd.
 • Patiënt-data (zoals BSN en patiëntverslag wordt encrypt opgeslagen in de database en hierdoor alleen nog leesbaar vanuit Medikad);
 • Een wachtwoord wordt verplicht om Medikad op te starten;
 • De toegang naar de gegevens, buiten Medikad om, wordt sterk beperkt;
 • Alle bestanden (zoals pdf, word etc.) die gekoppeld worden aan een patiënt, worden encrypt en met wachtwoord beveiligd.
 • Het wordt straks makkelijker om de autorisatie van uw medewerkers aan te passen. Hierdoor kunnen uw medewerkers niet in onnodig veel gegevens kijken, waardoor u extra veilig werkt.

Boete?

Indien u als ondernemer uw zaken per 25 mei niet op orde heeft volgens de nieuwe AVG wet, bestaat de kans dat u een boete t.w.v. 2% van uw omzet krijgt. Als u te goedertrouw aan de slag gaat met de AVG zult u niet gelijk met megaboetes van de Autoriteit Persoonsgegevens worden geconfronteerd. In de regel krijgt u eerst waarschuwingen. Er worden alleen boetes uitgedeeld wanneer er kwade wil in het spel is.

0

Kwaliteit In Beweging check toegevoegd in Medikad

‘Kwaliteit In Beweging’ is in het leven geroepen door de KNGF. Met als doel om inzage te krijgen in hoe u als zorgverlener/praktijk uw verslaglegging doet. Via Medikad kunt u een controle doen op de volgende eigenschappen van uw verslaglegging.

– zijn alle rubrieken van de verslaglegging ingevuld?
– zijn de juiste trajectgegevens ingevuld?
– zijn er formulieren gebruikt?

Lees meer →

0

Medikad met Google Agenda synchroniseren

Vanaf nu is het mogelijk om uw agenda in Medikad en Google Agenda met elkaar te synchroniseren. Uw afspraken en activiteiten zijn zichtbaar op uw telefoon/tablet. U kunt ook nieuwe afspraken vanaf uw telefoon maken. Deze verschijnen vrijwel direct in Medikad als activiteit. Deze activiteit kunt u gemakkelijk omzetten naar een afspraak.

 

Lees meer →

0