Medikad 7.1: Vernieuwd afsprakenscherm

Indien u Medikad versie 7.1 heeft geïnstalleerd kunt u gebruik maken van nieuwe afspraakschermen:

Compacte versie van afsprakenscherm
Uitgebreide versie van afsprakenscherm

Ook nieuw in Medikad 7.1 is de mogelijkheid om een notitie te maken bij een afspraak, wachtlijst, patiënt etc.

Het verwijderen van een patiënt is sterk uitgebreid, je kan nu aangegeven welke informatie allemaal fysiek verwijderd moeten worden. Hierna is de informatie niet meer terug te halen:

0

NRS in Medikad

Een Numerieke Rating Schaal, vaak afgekort als NRS, is een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn). De patiënt wordt gevraagd om een cijfer te geven voor zijn pijnbeleving.

Een NRS van 1-4 wordt getypeerd als milde pijn, van 5-6 als matige pijn en 7-10 als ernstige pijn. Voor de behandeling van pijn moet minimaal gestreefd worden naar een klinisch relevante afname van twee punten op de 0-10-schaal en/of een afname van 30%. Een NRS < 5 wordt beschouwd als acceptabel.

Medikad heeft nu standaard de NRS bij de afspraak toegevoegd, waardoor je met twee klikken snel en eenvoudig een meting kan registeren. Naast Pijn is het ook mogelijk op andere punten te meten, zoals Angst, Energie, Lezen, Spreken en bewegen.

De punten waarop je wilt meten kan je zelf beheren, via beheer – Invullijst. Je kan nieuwe toevoegen of bestaande verwijderen.

Wanneer er een score is gegeven, kan er ook een opmerking bij worden toegevoegd door op knopje met 3 puntjes te klikken. Daarnaast is ook het verloop van de score goed zichtbaar in het overzicht.

Alle scores worden ook in het EPD als tekst vastgelegd, waardoor deze eenvoudig gebruikt kan worden in de verslaglegging naar patient en/of huisarts

0

Standaardzinnen gegroepeerd in Medikad

Het snel kunnen registeren van je verslag van de behandeling is een streven van Medikad. We kenden al standaardzinnen, die je zelf kan toevoegen en via rechtermuisknop kan selecteren. We zijn nu een stap verder gegaan en je kan de standaardzinnen nu groeperen naar lichaam, protocol of eigen groep. Daarnaast hebben we voor de fysiotherapie (Fysio 2016) en logopedie (logo 2013) bij Stap Behandelplan – rubriek “Beoogd eindresultaat” ruim 200 zinnen standaard al toegevoegd.

Klik hier om te vergroten

De standaardzinnen zijn te beheren via Beheer – werkblad aantekening. Selecteer de rubriek waarbij de zinnen zichtbaar moeten zijn en klik dan op knop Zinnen (links onderaan). Om de rubriek te vinden moet je bovenaan de juiste stap selecteren, zoals “Stap 1a. Aanmelding DTF”

Een standaardzin kan bij meerdere lichaamsgebieden, protocollen of groepen horen. Door deze aan te klikken of juist uit te klikken, worden ze gekoppeld aan de zin.

0

AVG Wet

 

Zoals voor velen bekend gaat per 25 mei 2018 de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet in werking. Maar wat er nu precies van u verwacht wordt is soms niet helemaal duidelijk. Daarom geven we u hier een korte toelichting van de wet, een aantal handige tips en informatie over wat er in Medikad gaat veranderen. Let wel, deze pagina is slechts een advies. Voor de exacte formulering van de wet kunt u terecht op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Het doel van de wet is dat klanten meer privacy rechten krijgen en dat bedrijven een bewust plan maken over hoe ze met hun persoonsgegevens omgaan. De drie belangrijkste elementen uit de wet, die voor u van toepassing zijn, bestaat uit een register, een verwerkersovereenkomst en een privacy overeenkomst. Wilt u checken of uw praktijk aan alle eisen voldoet? Doorloop dan deze AVG regelhulp en krijg advies over de punten waarop u kunt verbeteren: https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom

Een register

De kern van de wet houdt in dat u een register (lijst) maakt met alle persoonsgegevens die u verzamelt van uw werknemers/klanten. Hiermee kunt u aantonen welke gegevens u heeft en hoe u daar mee omgaat. Het register moet de volgende informatie bevatten:

 • welke gegevens u verzamelt
 • waarvoor gebruikt u het
 • hoe u ze beveiligt
 • hoe lang u die gegevens bewaart
 • of u ze deelt met derden

Privacy overeenkomst

In de privacy overeenkomst vraagt u uw klanten toestemming om hun gegevens te mogen verwerken. Omdat u onder de groep zorgverleners valt, bewaart u ook medische gegevens. Deze worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens. Om deze gegevens te mogen verwerken, moet u daar het recht voor hebben (gecertificeerd zijn in uw beroep) en de toestemming hebben van uw klanten. Het is dus van belang dat u deze overeenkomst opstelt en door al uw klanten laat tekenen. Voor meer informatie over zorgverleners en de AVG wet, kijk dan even op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/zorgaanbieders-en-de-avg

Verwerkersovereenkomst

Als u uw gegevens deelt met een derde partij, zoals een boekhouder of softwareleverancier dient u ook met deze partijen een overeenkomst te tekenen. Deze overeenkomst heet de verwerkersovereenkomst en hierin staat beschreven hoe deze partijen ervoor zorgen veilig met uw data om te gaan. MadeWare heeft ook zo’n overeenkomst: www.madeware.nl/verwerkersovereenkomst

Wat gaat er in Medikad veranderen

Het sleutelwoord voor de AVG wet binnen Medikad is ‘beveiligen’. Wij gaan ons best doen om Medikad nog veiliger te maken dan dat het al was. Hierdoor kunt u met een gerust hart uw medische gegevens in Medikad bewaren en er zeker van zijn dat ze veilig staan. De belangrijkste twee elementen binnen Medikad zijn ‘de verbindingen met andere partijen vanuit Medikad’ en ‘de gegevens die in Medikad staan’.

Verbindingen met andere partijen

Vanuit Medikad is het mogelijk om met andere partijen contact te leggen. Denk hierbij aan Vecozo, huisartsen maar ook met patiënten. We hebben een nieuwe beveiligingsmethode geïmplementeerd om de communicatie tussen Medikad en Vecozo veiliger te maken (TLS 1.2).

Medikad heeft ook al langere tijd een koppeling met zorgmail om contact te leggen met huisartsen. Hierdoor kunt u patiëntgevoelige informatie veilig versturen. Het is namelijk verboden om patiëntengegevens via de mail te versturen zonder toestemming van de patiënt zelf. Het versturen van facturen valt hier ook onder. Hierdoor is het al enige tijd mogelijk toestemming te vragen aan de patiënt en dit aan te geven binnen Medikad. We gaan hier ook een vinkje toevoegen zodat u toestemming kan vragen voor het verzenden van een afspraakherinnering. Daarnaast zijn we bezig om een nieuwe module van zorgmail in te bouwen. Hierdoor kun u straks ook beveiligd mailen naar uw patiënten.

Gegevens binnen Medikad

Om te zorgen dat de gegevens die in Medikad staan ook echt veilig zijn, gaan er een aantal dingen veranderen.

 • Back-up wordt encrypt en beveiligd met wachtwoord;
 • U kunt een bewaartermijn instellen voor de back-ups en oudere back-ups worden automatisch verwijderd.
 • Patiënt-data (zoals BSN en patiëntverslag wordt encrypt opgeslagen in de database en hierdoor alleen nog leesbaar vanuit Medikad);
 • Een wachtwoord wordt verplicht om Medikad op te starten;
 • De toegang naar de gegevens, buiten Medikad om, wordt sterk beperkt;
 • Alle bestanden (zoals pdf, word etc.) die gekoppeld worden aan een patiënt, worden encrypt en met wachtwoord beveiligd.
 • Het wordt straks makkelijker om de autorisatie van uw medewerkers aan te passen. Hierdoor kunnen uw medewerkers niet in onnodig veel gegevens kijken, waardoor u extra veilig werkt.

Boete?

Indien u als ondernemer uw zaken per 25 mei niet op orde heeft volgens de nieuwe AVG wet, bestaat de kans dat u een boete t.w.v. 2% van uw omzet krijgt. Als u te goedertrouw aan de slag gaat met de AVG zult u niet gelijk met megaboetes van de autoriteit persoonsgegevens worden geconfronteerd. In de regel krijgt u eerst waarschuwingen. Er worden alleen boetes uitgedeeld wanneer er kwade wil in het spel is.

0

SVR gegevens versturen met Medikad (ROM)

 

SVR staat voor Stichting Vrijgevestigd ROMmen en is opgericht op initiatief van de branche zelf. SVR wordt gesteund door beroepsverenigingen en belanghebbende partijen. Medikad heeft een koppeling met SVR om zo gegevens te versturen. Zie hieronder een screenshot van het overzicht gevolgd door een uitgebreide uitleg.

Meer info: https://www.stichtingvrijgevestigdenrommen.nl/over-svr

 

Hoe werkt het overzicht?

 1. Ga naar menu OVERZICHTEN, GEGEVENS DOORSTUREN en open het SVR overzicht.
 2. Vul de behandelaar in en klik op het zaklampje.
 3. Onderin zullen nu al uw trajecten moeten verschijnen.
 4. Indien niet, controleer dan of de afsluitdatum (TABBLAD TRAJECT) en de hoofd behandelaar zijn ingevuld (TABBLAD GGZ).

Lees meer →

0

Kwaliteit In Beweging

‘Kwaliteit In Beweging’ is in het leven geroepen door de KNGF. Met als doel om inzage te krijgen in hoe u als zorgverlener/praktijk uw verslaglegging doet. Via Medikad kunt u een controle doen op de volgende eigenschappen van uw verslaglegging.

– zijn alle rubrieken van de verslaglegging ingevuld?
– zijn de juiste trajectgegevens ingevuld?
– zijn er formulieren gebruikt?

Lees meer →

0

Medikad met Google Agenda

Vanaf nu is het mogelijk om de agenda’s van Medikad en Google met elkaar te synchroniseren. Uw afspraken en activiteiten zijn zichtbaar op uw telefoon/tablet. U kunt ook nieuwe afspraken vanaf uw telefoon maken. Deze verschijnen vrijwel direct in Medikad als activiteit. Deze activiteit kunt u gemakkelijk omzetten naar een afspraak.

 

fysiotherapie_praktijk_starten_1
google agenda V1

Lees meer →

0

Verslaglegging: nieuwe functies + fysio 2016 richtlijn

Vanaf versie 6.3.24 is het mogelijk om uw verslaglegging volgens de nieuwe richtlijnen (2016) van fysiotherapie te gebruiken. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe functies die ook voor andere disciplines gelden. Zie hieronder een uitleg.

 

Fysiotherapie 2016

1. Ga naar Beheer, Instellingen

fysio2016_0

Lees meer →

0

Factuur email: Update!

Vanaf versie 6.3.21 is het mogelijk om tijdens het factureren te controleren op emailadres. Indien u geen emailadres heeft ingevuld kunt u dit rechtsbovenaan nog toevoegen.

Factuur email toevoegen

Lees meer →

0

Nieuw overzicht: Kwaliteitscontrole

Medikad 6.3.13 introduceert een nieuw overzicht: Kwaliteitscontrole. Vanuit dit overzicht kunt u zowel uw patiënten als patiëntverslagen controleren. De controle is gebaseerd op de kwaliteitstoets voor de logopedie 2015, maar ook geschikt gemaakt voor de fysiotherapie en ergotherapie.

Kwaliteitstoets Controle

Lees meer →

0
Pagina 1 van 2 12