Koppeling met landelijke DBC-informatiesysteem (DIS)

Op 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats. Patiënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vinden plaats in de generalistische basis GGZ. Patiënten met complexe stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ. Uitgangspunt is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – worden behandeld.

DIS_screenshot2

 

Medikad heeft nu de koppeling met DIS (DBC-informatiesysteem) toegevoegd, waardoor u als GGZ psycholoog de informatie kan doorsturen. Op onderstaande afbeelding ziet u het overzicht voor de export naar DIS. Hierin wordt ook direct vermeld of ‘volledig’ is ingevuld. Hieronder geven we een uitleg over het scherm.

 

Zoeken

Geef allereerst de periode aan waarin de afsluitdatum van het traject zich bevindt. Nadat u op het zaklampje klikt, verschijnen de zoekresultaten in het overzicht. Op basis van de door u eerder ingevulde gegevens (patiënt, traject, diagnose en afspraak) geeft Medikad aan of u dit volledig heeft ingevuld met de kleur groen of rood. U kunt na iedere aanpassing (bijv. patiënt, traject, etc.) weer op het zaklampje klikken om het overzicht te verversen. Indien u de melding onvolledig ziet, betekent dit dat er een bepaald veld niet (correct) is ingevuld.

Controleren

Patiënt gegevens:
Klik op de naam van de patiënt en controleer naam, adresgegevens en het BSN nummer.

Traject gegevens:
Klik op het traject en controleer aanmelddatum, intakedatum en afsluitdatum. Controleer ook of alle blauwe velden zijn ingevuld bij het tabblad GGZ Basis.

Diagnose gegevens:
Controleer of de ‘Primaire DSM 4’ code is ingevuld bij het tabblad GGZ Basis.

Afspraak gegevens:
Open via ‘patiënt’ het afsprakenscherm en controleer of de velden ‘Activiteit’ en ‘Hulp’ zijn ingevuld.

Exporteren

Nadat u alles heeft gecontroleerd kunt u gaan exporteren. Dit kunt u doen door de patiënten aan te vinken en vervolgens op de knop ‘Export’ te klikken.

Neem indien gewenst gerust contact op met onze helpdesk voor technische ondersteuning.

 

0