Probeer Medikad
3 maanden gratis!
Of maak gebruik van onze online demonstratie

Eigen praktijk starten

Wilt u een eigen praktijk starten voor fysiotherapie, logopedie, kinderpsychologie of ander paramedisch specialisme? MadeWare helpt regelmatig praktijken in de opstartfase. Wij krijgen vaak vragen over registraties, contracten, declareren en de administratie. Hieronder vindt u tips en handige links naar belangrijke beroepsorganisaties. Voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en GGZ hebben we speciale beroepspagina’s samengesteld. Kijk in het menu ‘Praktijk starten’.

Medikad: ideaal voor startende praktijken!

Bent u op zoek naar geschikte EPD software voor uw praktijk? Medikad is een compleet administratiepakket voor fysiotherapeuten en andere paramedische zorgprofessionals. Medikad koppelt uw praktijkadministratie naadloos aan uw EPD en heeft een ingebouwde boekhoudmodule. Meer informatie over onze EPD software voor uw beroepsgroep vindt u hier.

potlood

Checklist voor praktijk-starters:

1

Maak een ondernemingsplan

Hierin beschrijft u hoe u uw eigen praktijk gaat opzetten. U geeft antwoord op deze belangrijke vragen:

 • Hoe gaat uw onderneming er uitzien? Neemt u personeel aan, of doet u alles zelf?
 • Welke vaardigheden heeft u die u een goede ondernemer maken ?
 • Wat maakt uw praktijk uniek?
 • Waar gaat u de praktijk vestigen ? Denk hierbij ook aan de wensen en eisen t.a.v. uw behandelruimte, de apparatuur die u nodig heeft, en bereikbaarheid.
 • Wat kosten uw behandelingen?
 • Hoe komt u aan klanten ?
 • Heeft u voldoende startkapitaal? Hoe gaat u de financiering regelen, als uw eigen middelen onvoldoende zijn?
2

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is het handelsregister waar alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zich moeten inschrijven. Bijkomend voordeel is dat u na het aanmelden bij de KvK direct bent aangemeld bij de Belastingdienst.

3

BIG-Register

Met een BIG-registratie ontvangt u het recht tot het voeren van de wettelijk beschermde beroepstitel “Fysiotherapeut” en valt u onder het tuchtrecht. Het afhandelen van een complete aanvraag voor registratie in het BIG-register mag wettelijk gezien maximaal 8 weken duren. BIG staat overigens voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’.

4

AGB-Code

Om te kunnen declareren naar een verzekeraar of wanneer de patiënt de factuur zelf wilt indienen bij de verzekeraar dient u een AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer) aan te vragen. Met deze code kunt u zich o.a. identificeren bij de zorgverzekeraars. Ook om een contract te krijgen bij een verzekeraar heeft u de AGB-code nodig. Vraag de code aan op vektis.nl/agb-register. De gemiddelde wachttijd voor het aanvragen van een nieuwe AGB-code ligt tussen de 1 tot 2 weken.

5

Vecozo

Als u wilt declareren naar de verzekeraars heeft u een VECOZO-certificaat nodig. VECOZO is het communicatiepunt die de declaraties tussen zorgverlener en verzekeraar verzorgd. Een certificaat is een digitale sleutel waarmee u toegang krijgt tot de beveiligde delen van de website van VECOZO.
Er zijn twee soorten certificaten, namelijk een persoonlijk en een systeem certificaat. Wij adviseren u beide aan te vragen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 • Persoonlijk certificaat: Dit certificaat wordt persoonsgebonden uitgegeven. De gebruiker kan er rechtstreeks via de website van VECOZO mee inloggen.
 • Systeem certificaat: Met dit certificaat is het mogelijk om Medikad te koppelen met VECOZ
6

Gaat u rechtstreeks declareren aan de verzekeraar, dan dient u met de verschillende verzekeraars een contract af te sluiten. In Nederland kennen we 11 verzekeringsconcerns, waar alle losse verzekeraars (labels) onder vallen. Via onderstaande links komt u direct op de juiste landingspagina van de verzekeraar terecht.
U kunt er ook voor kiezen om als vrijgevestigde te gaan werken. Kijk op contractvrij werken voor meer informatie.

7

Handige koppelingen

 • Fytek: Fytek is een online webapplicatie ter automatisering van uw fysiopraktijk. Het vergemakkelijkt het meegeven en bijhouden van oefeningen aan uw patiënten, en kan eenvoudig aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) worden gekoppeld. Ook geeft Fytek u de mogelijkheid tot beeldbellen met uw patiënten.
 • Zorgvergoeding: Dienst die u inzage geeft in het soort vergoeding waar uw patiënt recht op heeft. Wanneer u zich registreert via Zorgvergoeding kunt u uw inloggegevens invoeren in uw EPD en op deze manier de service van Zorgvergoeding gebruiken om binnen uw software inzage te krijgen in de pakketinhoud van uw patiënten. Het is overigens niet mogelijk om te zien hoeveel behandelingen uw patiënt nog over heeft.
 • Zorgmail: Met ZorgMail is het mogelijk om op een beveiligde wijze te communiceren met uw patiënt en de verwijzer/huisarts.
8

Verzekeringen / juridisch

Zie hier een aantal verzekeringen die van toepassing zijn wanneer u een eigen therapiepraktijk wilt starten:

 • bedrijfsaansprakelijkheid
 • beroepsaansprakelijkheid
 • arbeidsongeschiktheid
 • ongevallen
 • rechtsbijstand
9

Algemene voorwaarden

Ook is het belangrijk om algemene voorwaarden op te stellen. Hierin beschrijft u bijvoorbeeld de aansprakelijkheid, betalingsvoorwaarden en de procedure rondom klachten, die u in uw praktijk wilt gaan gebruiken.

10

Patiënttevredenheidsmeting en prestatieverantwoording

De PREM (Patient Reported Experience Measure) is om de transparantie in de prestaties van zorgaanbieders te bevorderen. De PREM bestaat kortweg uit een vragenlijst die de patiënt na minstens twee behandelingen ontvangt. Deze vragenlijst dient de zorgverlener zelf naar de patiënt te versturen, al dan niet met behulp van het gebruikte softwarepakket. Leveranciers van PREMs zijn Mediquest, QDNA en Qualiview.

11

Informatie bij uw beroepsvereniging

Bij uw beroepsvereniging kunt u vaak ook veel praktische informatie vinden over het starten van een eigen praktijk. Zo heeft de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen) een handig stappenplan voor starters in de vrijgevestigde GGZ-branche. Het PPN (Paramedisch Platform Nederland) organiseert van tijd tot tijd webinars en bijeenkomsten voor starters uit de verschillende beroepen die onder de PPN vallen. Kijk op hun website voor meer informatie.

!

De administratie

Bij het starten van uw eigen praktijk krijgt u te maken met veel administratieve zaken zoals afspraken vastleggen, facturatie, verslaglegging van patiënten, de juiste codes voor de verzekeraars en de gehele financiële praktijkadministratie. Madeware heeft veel ervaring met therapeuten die een eigen fysiotherapie- of andere paramedische praktijk starten en helpt u graag op weg om u het werk gemakkelijker te maken.

Probeer onze administratiesoftware Medikad nu drie maanden gratis en vrijblijvend met onze proefversie, of  volg een live-online demonstratie met een van onze medewerkers.

"Heb je een vraag of wil je iets aanpassen in Medikad, dan bel ik gewoon met de helpdesk. Die zijn altijd bereid om met je mee te denken, en zoeken naar oplossingen – ook als het maatwerk is. En passen het dan voor je aan! Ik houd altijd een heel positief gevoel over na zo’n gesprek: ze zijn eerlijk en transparant in wat er kan, en supervriendelijk.”
PAULINE VAN JAARSVELD
Logopedist