Eigen logopedie
praktijk starten?
Raadpleeg onze checklist

Eigen logopedie praktijk starten

Een eigen logopediepraktijk starten, geeft het nodige regelwerk. Met een goede en tijdige voorbereiding kunt u sneller van start. We hebben een handige checklist voor u opgesteld met de belangrijkste zaken die u moet regelen.

01. Maak een ondernemingsplan

Hierin beschrijft u hoe u uw eigen logopediepraktijk gaat opzetten. U geeft antwoord op deze belangrijke vragen:

 • Hoe gaat uw onderneming er uitzien? Neemt u personeel aan, of doet u alles zelf?
 • Welke vaardigheden heeft u die u een goede ondernemer maken ?
 • Wat maakt uw logopediepraktijk uniek?
  – een specialisme, zoals afasietherapie, of een generiek aanbod
  – biedt u in uw praktijk alleen logopedie of ook andere paramedische zorg
 • Waar gaat u de praktijk vestigen ? Denk hierbij ook aan de wensen en eisen t.a.v. uw behandelruimte, de apparatuur die u nodig heeft, en bereikbaarheid.
 • Wat kosten uw behandelingen?
 • Hoe komt u aan klanten ?
 • Heeft u voldoende startkapitaal? Hoe gaat u de financiering regelen, als uw eigen middelen onvoldoende zijn?

02. Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is het handelsregister waar alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zich moeten inschrijven. Bijkomend voordeel is dat u na het aanmelden bij de KvK direct bent aangemeld bij de Belastingdienst.

03. Kwaliteitsregister Paramedici

Logopedisten zijn niet wettelijk verplicht zich te registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zorgverzekeraars verlangen echter steeds vaker dat u wél kwaliteit geregistreerd bent, bijv. om declaraties te kunnen indienen. Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici betekent dat u voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de door uw beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. Meer informatie over de kwaliteitseisen en registratie-mogelijkheden vindt u op de beroepspagina voor logopedie van het Kwaliteitsregister Paramedici.

04. AGB-Code

Om te kunnen declareren bij een verzekeraar of wanneer de patiënt de factuur zelf wil indienen bij de verzekeraar, dient u een AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer) te hebben. Met deze code kunt u zich o.a. identificeren bij de zorgverzekeraars. Ook om een contract te krijgen bij een verzekeraar heeft u de AGB-code nodig. Vraag de code aan bij Vektis. De gemiddelde wachttijd voor het aanvragen van een nieuwe AGB-code bedraagt momenteel 45 tot 55 dagen.

05. Vecozo

Als u wilt declareren bij de verzekeraars heeft u een VECOZO-certificaat nodig. VECOZO is het communicatiepunt dat de declaraties tussen zorgverlener en verzekeraar verzorgt. Een certificaat is een digitale sleutel waarmee u toegang krijgt tot de beveiligde delen van de website van VECOZO.
Er zijn twee soorten certificaten, namelijk een persoonlijk en een systeem certificaat. Wij adviseren u beide aan te vragen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 • Persoonlijk certificaat: Dit certificaat wordt persoonsgebonden uitgegeven. De gebruiker kan er rechtstreeks via de website van VECOZO mee inloggen.
 • Systeem certificaat: Met dit certificaat is het mogelijk om Medikad te koppelen met VECOZO.

06. Contracten

Gaat u rechtstreeks declareren aan de verzekeraar, dan dient u met de verschillende verzekeraars een contract af te sluiten. In Nederland kennen we 10 verzekeringsconcerns, waar alle losse verzekeraars (labels) onder vallen. Via onderstaande links komt u direct op de juiste landingspagina van de verzekeraar terecht.

U kunt er ook voor kiezen om als vrijgevestigde te gaan werken. Beroepsvereniging NVLF beantwoordt een aantal vaak gestelde vragen hierover. Tip: selecteer 1 van de vraagrubrieken ‘vrije vestiging’ in het keuzemenu bovenaan de pagina. Dan komt u direct bij de gewenste vragenrubriek uit.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van alle verzekeraars met daarbij de juiste link voor u als zorgverlener.

07. Aanmelden en vergunning aanvragen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Als u zorg verleent die valt onder de WLZ, ZVW of de Jeugdwet, dan bent u verplicht om u te registreren als nieuwe zorgaanbieder en moet uw praktijk over een vergunning beschikken. Voor het verkrijgen van die vergunning dient uw bedrijfsvoering en uw praktijkadministratie aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moet uw financiële jaarverantwoording volgens bepaalde vormvereisten opgesteld worden en moet u deze openbaar maken in een speciaal register.

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder kan via Toetreding Zorgaanbieders (max. 3 maanden voordat u de eerste zorg verleent). U kunt op deze website tevens een online kwaliteitscheck doen waardoor u weet in hoeverre uw bedrijfsvoering voldoet aan de vergunningvoorwaarden.

08. Handige koppelingen

 • Zorgmail: Met ZorgMail is het mogelijk om op een beveiligde wijze te communiceren met uw patiënt en de verwijzer/huisarts.
 • MijnZorgaanbieder: Met MijnZorgaanbieder kunt u geautomatiseerd afspraakbevestigingen en -herinneringen versturen aan uw patiënten, per e-mail of sms. Verlaag zo het aantal vergeten afspraken, en de verloren tijd in uw agenda. Deze dienst kunt u alleen gebruiken in combinatie met een abonnement op EPD software Medikad.
 • Google Agenda: Het is mogelijk om uw agenda in Medikad en Google Agenda met elkaar te synchroniseren. Uw afspraken en activiteiten zijn zichtbaar op uw telefoon/tablet. U kunt ook nieuwe afspraken vanaf uw telefoon maken. Deze verschijnen vrijwel direct in Medikad als activiteit. Deze activiteit kunt u gemakkelijk omzetten naar een afspraak.

09. Verzekeringen / juridisch

Als logopedist heeft u te maken met een aantal specifieke (zorg)wetten. Welke wet- en regelgeving van toepassing is, leest u op de website van het NVLF. Naast dat u patiënten behandelt, runt u ook een bedrijf – uw praktijk. Verzekeringen die van toepassing zijn wanneer u een eigen logopediepraktijk start:

 • bedrijfsaansprakelijkheid
 • beroepsaansprakelijkheid
 • arbeidsongeschiktheid
 • ongevallen
 • rechtsbijstand

10. Algemene Voorwaarden

Het is ook belangrijk om algemene voorwaarden op te stellen. Hierin beschrijft u bijvoorbeeld de aansprakelijkheid, betalingsvoorwaarden en de procedure rondom klachten, die u in uw praktijk wilt gaan gebruiken. Laat u eventueel adviseren door een jurist.

11. Patiënttevredenheidsmeting en prestatieverantwoording

De PREM (Patient Reported Experience Measure) is bedoeld om de transparantie in de prestaties van zorgaanbieders te bevorderen. De PREM bestaat kortweg uit een vragenlijst die de patiënt na minstens twee behandelingen ontvangt. De zorgverlener moet zich aansluiten bij één van de 3 PREM-leveranciers. De vragenlijst dient de zorgverlener zelf naar de patiënt te versturen, al dan niet met behulp van het gebruikte EPD softwarepakket. Leveranciers van PREMs zijn Mediquest, QDNA en Qualiview.

EPD software Medikad heeft een koppeling met alle PREM-leveranciers.

12. Informatie bij uw beroepsvereniging

Uw beroepsvereniging biedt veel praktische informatie vinden over het starten en voeren van een eigen praktijk. De NVLF biedt uitgebreide informatie op hun website over het opzetten en voeren van een eigen praktijk.

Pauline van Jaarsveld
Pauline van JaarsveldLogopedist
Lees verder
"Heb je een vraag of wil je iets aanpassen in Medikad, dan bel ik gewoon met de helpdesk. Die zijn altijd bereid om met je mee te denken, en zoeken naar oplossingen – ook als het maatwerk is. En passen het dan voor je aan! Ik houd altijd een heel positief gevoel over na zo’n gesprek: ze zijn eerlijk en transparant in wat er kan, en supervriendelijk.”
Andrea van der Sluis
Andrea van der SluisFysiotherapeut
Lees verder
“Wat betreft de helpdesk, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn, die is gewoon super. De personen van de servicedesk zijn allemaal vriendelijk. Toen ik het programma nog niet goed kende, werd er alle tijd voor me genomen. Maar ook wanneer ik nu bel, wordt er meteen met mij meegekeken.”​
Geraldine Otter
Geraldine OtterFysiotherapeut
Lees verder
"Na het bekijken van de website heb ik de proefversie aangevraagd en met name de helpdesk heeft me doen besluiten door te gaan met Medikad. Ik weet zeker, hoeveel klanten MadeWare ook krijgt, het bedrijf blijft oog houden voor de kleine ondernemers en het persoonlijke aspect.”
Jan van den Berg
Jan van den BergPsycholoog
Lees verder
Onze psychologiepraktijk werkt al jaren met Medikad. Ik moet er niet aan denken om zonder het programma te werken. Het zorgt voor structuur in onze EPD-administratie – wat erg fijn is bij een grote praktijk als de onze, alle dossierinformatie is makkelijk te vinden en op te zoeken. Medikad is aanpasbaar aan ónze manier van werken. Het MadeWare-team is ontzettend flexibel en blijft Medikad doorontwikkelen voor ons psychologen.”
Previous
Next