Probeer Medikad
3 maanden gratis!
Of maak gebruik van onze online demonstratie

Eigen GGZ praktijk starten

Een eigen GGZ praktijk starten vraagt voorbereiding en tijd. MadeWare helpt regelmatig GGZ professionals, zoals psychologen, psychotherapeuten en coaches, die in de opstartfase zitten van een eigen praktijk. Omdat we vaak vragen krijgen over registraties, contracten, declareren en de administratie, hebben we een checklist gemaakt. Waar moet u op letten als u een eigen GGZ praktijk start?

EPD software voor GGZ : een must-have

Om alle zorgadministratie en financiële processen efficiënt te regelen, heeft u een goed EPD software pakket nodig dat is afgestemd op uw werk. Medikad is een ideale EPD software voor startende GGZ praktijken. Medikad-voor-GGZ biedt alle functionaliteiten voor de bGGZ en sGGZ, gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

potlood

Checklist voor startende GZ psychologen:

1

Maak een ondernemingsplan

Hierin beschrijft u hoe u uw eigen GGZ praktijk gaat opzetten. U geeft antwoord op deze belangrijke vragen:

 • Hoe gaat uw onderneming er uitzien? Neemt u personeel aan, of doet u alles zelf?
 • Welke vaardigheden heeft u die u een goede ondernemer maken ?
 • Wat maakt uw GGZ praktijk uniek? Denk aan een specialisme, zoals gezinstherapie of een breed aanbod als GZ psycholoog. Werkt u zelfstandig of bent u gelieerd aan een netwerk van praktijken?
 • Waar gaat u de praktijk vestigen ? Denk hierbij ook aan de wensen en eisen t.a.v. uw behandelruimte, de apparatuur die u nodig heeft, en bereikbaarheid.
 • Wat kosten uw behandelingen?
 • Hoe komt u aan cliënten ?
 • Heeft u voldoende startkapitaal? Hoe gaat u de financiering regelen, als uw eigen middelen onvoldoende zijn?
2

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is het handelsregister waar alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zich moeten inschrijven. Bijkomend voordeel is dat u na het aanmelden bij de KvK direct bent aangemeld bij de Belastingdienst.

3

BIG-Register

Een BIG-registratie is verplicht voor de GZ-psycholoog, de orthopedagoog-generalist en de psychotherapeut. Daarmee mag u de wettelijk beschermde beroepstitel voeren, en valt u onder het tuchtrecht. Het afhandelen van een complete aanvraag voor registratie in het BIG-register mag wettelijk gezien maximaal 8 weken duren. BIG staat overigens voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’.

4

AGB-Code

Om te kunnen declareren bij een verzekeraar, of wanneer de patiënt uw factuur zelf wil indienen bij de verzekeraar, dient u een AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer) te hebben. Met deze code kunt u zich o.a. identificeren bij de zorgverzekeraars. Ook om een contract te krijgen bij een verzekeraar heeft u de AGB-code nodig. Vraag de code aan op vektis.nl/agb-register. De gemiddelde wachttijd voor het verkrijgen van een nieuwe AGB-code is 45 tot 55 dagen.

5

Vecozo

Als u wilt declareren bij verzekeraars heeft u een VECOZO-certificaat nodig. VECOZO is het communicatiepunt dat de declaraties tussen zorgverlener en verzekeraar verzorgt. Een certificaat is een digitale sleutel waarmee u toegang krijgt tot de beveiligde delen van de website van VECOZO.
Er zijn twee soorten certificaten, namelijk een persoonlijk en een systeem certificaat. Wij adviseren u beide aan te vragen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanvragen kunt u overigens hier.

 • Persoonlijk certificaat: Dit certificaat wordt persoonsgebonden uitgegeven. De gebruiker kan er rechtstreeks via de website van VECOZO mee inloggen.
 • Systeem certificaat: Met dit certificaat is het mogelijk om Medikad te koppelen met VECOZO
6

Contracten

Gaat u rechtstreeks declareren bij de verzekeraar, dan dient u met deze verzekeraar(s) een contract af te sluiten. In Nederland kennen we 11 verzekeringsconcerns, waar alle losse verzekeraars (labels) onder vallen. Via onderstaande links komt u direct op de juiste landingspagina van de verzekeraar terecht.
U kunt er ook voor kiezen om als vrijgevestigde te gaan werken. Kijk op contractvrij werken voor meer informatie.

7

Aanmelden en vergunning aanvragen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Als u zorg verleent die valt onder de WLZ, ZVW of de Jeugdwet, dan bent u verplicht om u te registreren als nieuwe zorgaanbieder en moet uw praktijk over een vergunning beschikken. Voor het verkrijgen van die vergunning dient uw bedrijfsvoering en uw praktijkadministratie aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo dient uw financiële jaarverantwoording volgens bepaalde vormvereisten opgesteld te worden en moet u deze openbaar maken in een speciaal register.

Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder kan via Toetreding Zorgaanbieders (max. 3 maanden voordat u de eerste zorg verleent). Via een online kwaliteitscheck weet u in hoeverre uw bedrijfsvoering voldoet aan de vergunningvoorwaarden.

8

Kwaliteitsstatuut 

Alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet zijn verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het is (nog) niet verplicht voor jeugd-GGZ praktijken. Meer informatie vindt u op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. 

9

Verzekeringen / juridisch

Zie hier een aantal verzekeringen die van toepassing zijn wanneer u een eigen GGZ praktijk wil starten:

 • bedrijfsaansprakelijkheid
 • beroepsaansprakelijkheid
 • arbeidsongeschiktheid
 • ongevallen
 • rechtsbijstand
10

Algemene voorwaarden

Ook is het belangrijk om algemene voorwaarden op te stellen. Hierin beschrijft u bijvoorbeeld de aansprakelijkheid, betalingsvoorwaarden en de procedure rondom klachten, die u in uw praktijk wilt gaan gebruiken.

11

Patiënttevredenheidsmeting

De CQi (Consumer Quality Index) meet kwaliteitsaspecten van de zorgaanbieder vanuit het perspectief van de client. De CQi bestaat uit een vragenlijst die de patiënt invult, waardoor de zorgaanbieder kan zien waar verbetering mogelijk is. De vragenlijst is gratis beschikbaar bij AKWA.

12

Informatie bij uw beroepsvereniging

Bij uw beroepsvereniging kunt u vaak ook veel praktische informatie vinden over het starten van een eigen praktijk. Zo biedt de NVGzP een Werkboek Starten Eigen Praktijk en een Starterschecklist. Maar ook het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geeft tips, en de LVVP heeft een uitvoerige pagina en organiseert regelmatig workshops ‘Eigen praktijk starten’. Kijk op hun website voor meer informatie.

13

Handige koppelingen in uw EPD software voor GGZ

 • Zorgmail: Met ZorgMail is het mogelijk om op een beveiligde wijze te communiceren met uw patiënt en de verwijzer/huisarts.
 • CBS Jeugdzorg Wanneer u geregistreerd staat als jeugdhulp verlener, kan het zijn dat u op een gegeven moment een brief krijgt van het CBS om data aan te leveren. Vraag na bij uw softwareleverancier of uw EPD software een koppeling heeft om die gegevens te exporteren.
  Medikad, onze EPD software voor GGZ, heeft een handige export-optie om dit snel en eenvoudig te doen.
!

De administratie

Bij het starten van uw eigen GGZ praktijk krijgt u te maken met veel administratieve zaken zoals afspraken vastleggen, facturatie, verslaglegging van patiëntbehandelingen, de juiste codes voor de verzekeraars en de gehele financiële praktijkadministratie. Madeware heeft veel ervaring met therapeuten die een eigen therapie- of coachingpraktijk in de GZ starten, en helpt u graag op weg.

Vraag een online demonstratie aan van onze EPD software Medikad met live, persoonlijke uitleg door een van onze medewerkers. Of probeer Medikad nu drie maanden gratis en vrijblijvend uit met onze proefversie.

Geraldine Otter
Geraldine OtterFysiotherapeut
Lees verder
"Na het bekijken van de website heb ik de proefversie aangevraagd en met name de helpdesk heeft me doen besluiten door te gaan met Medikad. Ik weet zeker, hoeveel klanten MadeWare ook krijgt, het bedrijf blijft oog houden voor de kleine ondernemers en het persoonlijke aspect.”
Pauline van Jaarsveld
Pauline van JaarsveldLogopedist
Lees verder
"Heb je een vraag of wil je iets aanpassen in Medikad, dan bel ik gewoon met de helpdesk. Die zijn altijd bereid om met je mee te denken, en zoeken naar oplossingen – ook als het maatwerk is. En passen het dan voor je aan! Ik houd altijd een heel positief gevoel over na zo’n gesprek: ze zijn eerlijk en transparant in wat er kan, en supervriendelijk.”
Andrea van der Sluis
Andrea van der SluisFysiotherapeut
Lees verder
“Wat betreft de helpdesk, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn, die is gewoon super. De personen van de servicedesk zijn allemaal vriendelijk. Toen ik het programma nog niet goed kende, werd er alle tijd voor me genomen. Maar ook wanneer ik nu bel, wordt er meteen met mij meegekeken.”​
Jan van den Berg
Jan van den BergPsycholoog
Lees verder
Onze psychologiepraktijk werkt al jaren met Medikad. Ik moet er niet aan denken om zonder het programma te werken. Het zorgt voor structuur in onze EPD-administratie – wat erg fijn is bij een grote praktijk als de onze, alle dossierinformatie is makkelijk te vinden en op te zoeken. Medikad is aanpasbaar aan ónze manier van werken. Het MadeWare-team is ontzettend flexibel en blijft Medikad doorontwikkelen voor ons psychologen.”
Previous
Next