Probeer Medikad
3 maanden gratis!
Of maak gebruik van onze online demonstratie

Contracten bij zorgverzekeraars aanvragen

U kunt contracten aanvragen bij verschillende zorgverzekeraars, zodat u uw factuur rechtstreeks bij de verzekeraar kunt indienen. Om zo’n contract aan te kunnen vragen, heeft u eerst een AGB- en Vecozo-registratie nodig. We hebben de informatie voor u op een rij gezet.

Stap 1: AGB-code

Met een AGB-code kan een zorgaanbieder of praktijk geïdentificeerd worden. Zowel bij papieren facturatie als bij elektronische facturatie wordt de AGB-code gebruikt, zodat de zorgverzekeraar snel kan zien van wie de nota afkomstig is. Het aanvragen van een AGB-code kan via AGB-register. Zorg ervoor dat u dit tijdig doet, aangezien het 2 tot 3 weken kan duren voordat u het nummer ontvangt.

Stap 2: Vecozo

Vecozo heeft twee kernfuncties: Controle op Verzekeringsrecht (COV) en het Elektronisch Declaratieportaal (EDP). Dit houdt in dat u makkelijk kunt achterhalen of iemand wel of niet verzekerd is en snel digitaal kunt factureren. Voordat u met Vecozo aan de slag kunt, vraagt u zowel een systeem- als ook persoonscertificaat aan. Het certificaat, dat geïnstalleerd wordt in uw browser, zorgt ervoor dat u een beveiligde toegang heeft tot Vecozo. U kunt zich hier aanmelden bij Vecozo. Let op: voor het mogelijk is u aan te melden bij Vecozo, moet u beschikken over een AGB-code.

Stap 3: Contracten aanvragen bij zorgverzekeraars

Met de meeste zorgverzekeraars dient u een contract af te sluiten voordat u uw declaraties bij hen kan indienen. Dit moet met elke zorgverzekeraar apart geregeld worden. Via onderstaande links kunt u van alle grote zorgverzekeraars de informatie vinden over een contractaanvraag. Onder deze verzekeraars vallen veel dochterondernemingen waarmee u in dat geval dan direct ook het contract hebt geregeld.

Op het moment dat u het contract ontvangt, raden wij aan deze overeenkomst goed door te lezen, met name de algemene voorwaarden. Het is mogelijk dat zorgverzekeraars een audit bureau inhuren, die de praktijk controleert op het moment dat het behandelgemiddelde wordt overschreden. Een ander belangrijk punt is de verslaglegging. Als de zorgverzekeraar of het bureau langskomt voor een audit en u niet voldoet aan de eisen, kunnen zij boetes opleggen.