AGB-code

Met een AGB-code kan een zorgaanbieder of praktijk geïdentificeerd worden. Zowel bij papieren facturatie als bij elektronische facturatie, wordt de AGB-code gebruikt, zodat de zorgverzekeraar snel kan zien van wie de nota afkomstig is. Het aanvragen van een AGB-code kan via www.agbcode.nl, zorg ervoor dat u dit tijdig doet, aangezien het 2 tot 3 weken kan duren voordat het nummer binnen is.

Vecozo

Vecozo heeft twee kernfuncties, Controle op Verzekeringsrecht (COV) en het Elektronisch Declaratieportaal (EDP). Dit houdt in dat u makkelijk kunt achterhalen of iemand wel of niet verzekerd is en snel digitaal kunt factureren. Voordat u met Vecozo aan de slag kunt, moet er een systeem- en persoonscertificaat aangevraagd worden. Het certificaat, dat geïnstalleerd wordt in uw browser, zorgt ervoor dat u een beveiligde toegang heeft tot Vecozo. U kunt zich daar aanmelden bij Vecozo. Let op: voor het mogelijk is u aan te melden zij Vecozo dient u eerst over een AGB-code te beschikken.

Contracten Zorgverzekeraars

Met de meeste zorgverzekeraars dient u een contract af te sluiten, voordat er bij hen gefactureerd kan worden. Dit moet met elke zorgverzekeraar apart geregeld worden. Via onderstaande links kunt u van alle grote zorgverzekeraars de informatie vinden over een contractaanvraag, onder deze verzekeraars vallen veel dochterondernemingen waarmee dan direct ook het contract geregeld is:


Op het moment dat u het contract ontvangt, raden wij aan deze overeenkomst goed door te lezen, met name de algemene voorwaarden. Het is mogelijk dat zorgverzekeraars een audit bureau inhuren, die de praktijk controleert op het moment dat het behandelgemiddelde wordt overschreden. Ook een belangrijk punt is de verslaglegging. Als de zorgverzekeraar of het bureau langskomt voor een audit en u niet voldoet aan de eisen, kunnen zij boetes in rekening brengen.